Podle tabulky, kterou má již jihomoravská policejní správa k dispozici, se bude ve 14 okresech bývalého Jihomoravského kraje snižovat počet po tři roky vždy o 65 tabulkových míst. Pětinu počtů sníží krajská správa a zbývající počty si mezi sebe rozdělí okresní ředitelství, která řeší i situaci, že budou muset některá obvodní oddělení zavřít nebo sloučit dva obvody dohromady.

Celá situace je sice napjatá, ale ještě není definitivně uzavřená a může se měnit. Podle Blanky Kosinové z policejního prezídia se počet tabulkových míst policistů do tří let sníží o 3500. "Zatím lze potvrdit pouze to, že se na rok 2004 uvažuje o zrušení 1180 míst, a to včetně míst občanských pracovníků," potvrdila Kosinová.

Mezi policisty roste nervozita

Policisté na jižní Moravě však začínají mít obavy, že mohou po několikaleté službě skončit. Po první vlně, která se dotkne především lidí na místech, která policie může postrádat, totiž přijdou na řadu i výkonní policisté a to i na takových postech, jako jsou zkušení velitelé kriminální služby, jejichž místa převezmou náměstci ředitelů.

"V prvé řadě je snaha neobsazovat volná pracovní místa, která není nutné obsadit a zvažuje se, která místa to budou. Také zatím ještě není jasné, jak se rušení tabulkových míst dotkne civilních pracovníků a jak policistů. Další variantou je, že se mohou rušit tabulky lidí, kteří odcházejí do řádného důchodu a jejich post není nutné dále obsazovat," sdělila mluvčí jihomoravské policejní správy Dagmar Bartoníková.

Poněkud jiného názoru však jsou ředitelé a vedoucí pracovníci jednotlivých okresních ředitelství, kteří už mají orientační čísla, o která musí každý rok snižovat stavy. Podle nich je zřejmé, že se změny tvrdě dotknou i policistů ve výkonu a zřejmě i těch, kteří mají dlouholetou praxi a patří k nezkušenějším. To se pak odrazí na počtu objasněných případů a může se dotknout i bezpečnosti na ulicích.

"Já v tuto chvíli mohu potvrdit jen to, že mám směrné číslo 4, o které musím každý rok snížit stavy. V první vlně to čeká lidi, které můžeme postrádat. V dalších dvou letech se však nevyhneme tomu, abychom snižovali i tabulkové stavy výkonných policistů, protože v tom počtu, který na okrese máme, se to jinak dělat nedá," potvrdil na dotaz Práva vyškovský policejní ředitel Jiří Dokoupil.

Horší situace je v Čechách

Podobná situace je i v dalších bývalých okresech. Nejvíce míst se bude rušit na Znojemsku, kde bude muset ředitel Petr Sikora snížit stav do tří let o 27 míst. "Zatím jsme sáhli do tabulek občanských zaměstnanců, kteří nám zajišťují servis. První skupina by měla odejít k 1. 1. 2004 a pokud to bude pokračovat, tak budeme muset sáhnout do všech složek," dodal Sikora.

Rušení 3500 tabulkových míst v rámci ČR nahání ředitelům okresů hrůzu, protože toto snížení se vyrovná počtu, který by naplnil 14 běžných okresních policejních ředitelství, která mají průměrně 250 lidí.

Situace v Jihomoravském kraji přitom ještě není zdaleka tak dramatická, protože 65 míst ročně je poměrně málo, oproti českým krajům, kde se bude ročně snižovat stav i o 175 míst, jako například v západních Čechách.