Pro hlasovalo 84 ze 156 přítomných zákonodárců, proti byli pouze dva levicoví poslanci.

"Věřím, že se v následujících měsících a letech ukáže oprávněnost tohoto zákona," uvedl ministr vnitra Ivan Langer (ODS).

Předlohu kritizovala opozice i nevládní organizace. Vadilo jim například to, že by podle ní manželé či manželky českých občanek a občanů nezískali povolení k trvalému pobytu hned, ale až po dvou letech života v Česku. V zemi by do té doby pobývali s povolením přechodným, tedy s nižším statusem.

Lidé usilující o trvalý pobyt v Česku také budou muset prokázat znalost češtiny. Složení jazykové zkoušky se totiž podle novely stane podmínkou při udílení povolení k trvalému pobytu.

Návrh nově definuje i podmínky pro zacházení s cizinci, kteří na ruzyňském letišti požádají o mezinárodní ochranu. Maximální dobu, po kterou může policie zadržovat cizince v přijímacím středisku na letišti, stanoví návrh na 120 dní.

Zaorálek: Bezpečnost závisí na spolupráci s EU

Ministerstvo vnitra zavedení tvrdších pravidel obhajuje mimo jiné přípravou ČR na vstup do schengenského prostoru bez hraničních kontrol.

"Na jedné straně (musíme) být otevření a solidární vůči všem, kteří naši pomoc potřebují a na straně druhé vnímat každý jeden z nás odpovědnost vůči občanům České republiky, kteří zde žijí, odpovědnost, která znamená, že je musíme být schopni chránit před těmi, kteří přicházejí se zlými úmysly," řekl před hlasováním ministr vnitra.

"Vládě není vždy dostatečně jasné, že bezpečnost dneska v České republice závisí do značné míry a bude to platit dvojnásobně po spuštění schengenského režimu také na spolupráci, kterou povedeme s evropskými institucemi, dalšími státy členskými Evropské unie a  Europolem," poznamenal Lubomír Zaorálek (ČSSD).