"V důsledku nových právních změn se od 1. ledna pro pacienty nic nezmění. Pokud se něco drobného změní, tak klesnou mírně doplatky na některé léky," řekl náměstek ministra zdravotnictví Pavel Hroboň.

"Změny cen léků a úhrad od pojišťoven přijdou postupně ve druhém čtvrtletí roku 2008," řekl Hroboň Právu. Nepůjde o změny u všech léků, ale vždy jen u několika desítek přípravků. "Žádná revoluce jako jsme byli zvyklí, kdy jednou za devět, dvanáct měsíců vycházela nová vyhláška, která vše měnila," prohlásil Hroboň.

Postupná změna má umožnit plynulé zařazování nových přípravků k léčení a také vyřadit z hrazení od pojišťoven takové, které jsou laciné a pacient si je může tedy sám koupit.

Třicet korun za položku na receptu

Od ledna budeme nově platit 30 korun za položku na receptu. Budou-li na receptu napsány dva druhy léků, pak zaplatíme 60 korun bez ohledu na počet předepsaných baleních léků.

Lékárník nemá povinnost vydat zákazníkovi účtenku, ale ten si ji může vyžádat. Na účtence pak bude vytištěno, že zaplatil třicetikorunový poplatek, výše zaplaceného doplateku za lék a jaká část doplatku se počítá do ročního limitu 5 000 korun za poplatky u lékaře a doplatky za léky.

"Účtenku by si měl brát jen ten, který ji opravdu chce, protože jinak všechny tyto údaje lékárna automaticky pošle zdravotní pojišťovně," řekl Hroboň. Ta je bude sledovat, na vyžádání pacienta mu jednou ročně zašle výpis o všech poplatcích u lékaře a doplatků za léky, které v roce zaplatil a když pacient překročí limit 5 000 korun za rok, do 60 kalendářních dnů mu peníze vrátí. "Proto není žádný důvod, aby si lidé účtenky schovávali. Opravdu nemusí," řekl Hroboň.

Nová kategorie léků

Vedle léků na recept a léků volně prodejných se od ledna zavádí i třetí kategorie léků tzv. s omezením.

Tyto léky pacient získá jak na recept, tak bez receptu. Půjdeli bez receptu (tím ušetří poplatek 30 korun) lékárník zjistí, jestli lék je pro pacienta prospěšný nebo ne, zda nekoliduje s jinými léky, které používá. Tyto léky mu pak vydá na základě identifikace, tedy že mu pacient ukáže občanský průkaz. "Co do počtu balení bude zde určité omezení," vysvětlil Hroboň. Půjde například o analgetika (léky na bolest) nebo antikoncepci.