Řád Bílého lva, nejvyšší české státní vyznamenání, obdržel válečný veterán Stanislav Hnělička a in memoriam Rudolf Hrubec, který za druhé světové války velel v Británii výcviku československých parašutistů.

Řád Tomáše Garrigua Masaryka, druhé nejvyšší státní vyznamenání, udělil letos prezident bojovníkům proti komunistickému režimu Jiřímu Formánkovi a Františku Zahrádkovi. Stejné ocenění udělil Klaus také publicistovi Vladimíru Bystrovovi.

Medaile Za zásluhy převzali z rukou prezidenta jazzman Jiří Stivín a dirigent Jiří Kout. Vyznamenáni byli také spisovatel a překladatel Ludvík Kundera, hudebník Ilja Hurník či americký lékař českého původu Tomáš Klíma. Hlava státu ocenila rovněž zásluhy člena řádu redemptoristů Jana Zemánka, který byl za komunistického režimu odsouzen na 12 let těžkého žaláře.

Vyznamenán byl také onkolog Jiří Vorlíček či matematik Miroslav Fiedler. Marka Krále a Mariána Šovčíka ocenil prezident za hrdinství, které letos v květnu prokázali v Afghánistánu při ochraně vozu s českým diplomatem, jenž se ocitl pod palbou. 

Země si v neděli připomíná 89. výročí vzniku Československa. Klaus při této příležitosti vyznamenal celkem 24 osobností, loni bylo oceněných 22.

Seznam osobností vyznamenaných prezidentem
Řád bílého lva
plukovník v.v. Stanislav Hnělička (12. února 1922) za zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost
štábní kapitán Rudolf Hrubec (15. listopadu 1914 až 11. září 1944) in memoriam za zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost
Řád Tomáše Garrigua Masaryka
Vladimír Bystrov (7. srpna 1935) za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva
plukovník v.v. Jiří Formánek (13. února 1924) za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva
František Zahrádka (30. října 1930) za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva
medaile Za hrdinství
nadpraporčík Mgr. Marek Král (2. dubna 1978) za hrdinství při záchraně lidského života
nadpraporčík Mgr. Marián Šovčík (2. října 1965) za hrdinství při záchraně lidského života
medaile Za zásluhy
Sestra Marie Goretti Boltnarová (1. ledna 1934) za zásluhy o stát v oblasti výchovy
Prof. PhDr. Dagmar Čapková, DrSc. (13. září 1925) za zásluhy o stát v oblasti vědy
Prof. RNDr. Miroslav Fiedler, DrSc. (7. dubna 1926) za zásluhy o stát v oblasti vědy
Anna Honová (8. srpna 1926) za zásluhy o stát
Jiří Horčička (27. března 1927 - 27. března 2007) in memoriam za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění
Václav Hudeček (7. června 1952) za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění
Ilja Hurník, DrSc. h.c. (25. listopadu 1922) za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění
JUDr. Milan Kantor (27. února 1925) za zásluhy o stát
MUDr. Tomáš Klíma (10. září 1931) za zásluhy o stát v oblasti výchovy a vědy
Doc. PaedDr. Pavel Kolář (5. února 1963) za zásluhy o stát v oblasti výchovy a vědy
Jiří Kout (26. prosince 1937) za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění
Prof. Ludvík Kundera (22. března 1920) za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění
plukovník v.v. Ladislav Sitenský (7. srpna 1919) za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění
Jiří Stivín (23. listopadu 1942) za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění
Jan Šrámek (13. června 1922) za zásluhy o stát
Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. (24. října 1944) za zásluhy o stát v oblasti vědy
P. Jan Zemánek, CSsR (23. ledna 1925) za zásluhy o stát
                  Zdroj: ČTK a Kancelář prezidenta ČR