Verdikt olomouckých žalobců má Právo k dispozici. Šošovička byl podezřelý ze zneužití pravomoci veřejného činitele. Státní zástupci z Jihlavy Arif Salichov a z Brna Petr Coufal mu především vytýkali, že ještě během vyšetřování případu předal hlavní svědkyni Marcele Urbanové znalecký posudek psycholožky na její věrohodnost.

"I nadále si stojím za tím, že v tomto skutku jde o podezření ze spáchání zneužití pravomoci veřejného činitele," řekl Právu Coufal poté, kdy se v září dověděl, že IMV má opačný názor.

"Vyhodnocením spisu IMV, obsáhlého spisového materiálu a pomocných materiálů k vyšetřovacímu spisu jsem dospěl k závěru, že šetřením IMV zjištěné skutečnosti nenasvědčují podezření ze spáchání trestného činu na straně kapitána Milana Šošovičky či jiného policisty. Inspekce jako policejní orgán postupovala správně, když nezahájila úkony trestního řízení a věc postoupila služebnímu funkcionáři s kázeňskou pravomocí s tím, že může jít o porušení povinností zakládající kázeňskou odpovědnost," sdělil v pátek písemně Právu výsledky svého přezkumu olomoucký státní zástupce Jaroslav Rašendorfer.

O přezkum žádal Coufal

Postavil se tak na stranu inspekce a nikoli kolegy Coufala, díky kterému vlastně dostal olomoucký žalobce Šošovičkův případ na stůl. Brněnský krajský státní zástupce Coufal, který prověřování Šošovičky před časem inicioval, totiž požádal po zveřejnění závěrů inspekce o přezkum jejího rozhodnutí. A místně příslušným státním zastupitelstvím je Olomouc, kam nakonec z Prahy spis doputoval.

"Je to pro mě nová informace, mně oficiálně nic sděleno nebylo. Pokud je to ale pravda, mám z toho velkou radost. Od samého počátku jsem tvrdil, že jsem i s kolegy postupoval v souladu se zákonem," řekl včera Právu překvapený Šošovička. Teď ještě čeká, jak vše vyřeší jeho nadřízení z protikorupční policie, ke kterým věc doputovala ke kázeňskému řízení.