"Podle sdělení Ministerstva vnitra ČR, úseku sdružování, byla právnická osoba pod názvem Občanské sdružení Mladí národní demokraté registrována dne 13. 9. 2007," sdělil Wolf a poukázal přitom na to, že pochod byl magistrátu oznámen již 27. srpna, tedy v době, kdy ani sdružení, které by pochod ohlásit mohlo, ještě právně neexistovalo.

Úřad demonstraci již dříve zakázal, městský soud ale rozhodnutí magistrátu zrušil. Město proto hledalo další způsoby, jak akci překazit.

Srpnové nahlášení akce svolavatelem Mladí národní demokraté je podle Wolfa nicotná. Erik Sedláček, který sdružení zastupuje, nebyl oprávněn činit jménem sdružení žádné právní kroky kromě registrace, podotkl Wolf. Pokud chce Občanské sdružení Mladí národní demokraté shromáždění uskutečnit, musí jej nejméně pět dní předem oznámit, dodal.

Magistrát si stěžuje na rozhodnutí soudu

Magistrát v pátek zároveň podal na rozhodnutí městského soudu stížnost, kterou se bude zabývat Nejvyšší správní soud (NSS), řekl Wolf. Odvolání nemá odkladný účinek. NSS by teoreticky mohl stihnout vydat rozhodnutí do 10. listopadu.

Městský soud poukazoval na formální pochybení magistrátu. Řízení o listopadovém shromáždění si prý mylně spojil s ohlášením, které bylo podáno již loni. Nesrovnalosti byly i ohledně svolavatele. Právník a městský zastupitel Tomáš Homola (SNK ED) soudí, že úřad v návaznosti oznámení skutečně chyboval.

"Na druhé straně je problém v tom, že se k oznámení připojilo sdružení," uvedl Homola. Soud měl podle něho ale úřední zákaz zrušit jen kvůli formálnímu pochybení a už neměl uvádět i věcné důvody, které navíc podle Homolova názoru posoudil nesprávně.

Plánovaný pochod radikálů kritizuje řada židovských organizací i politiků, vlna protestů se zvedla i v zahraničí. Pražský primátor Pavel Bém prohlásil, že udělá vše proto, aby se pochod neuskutečnil. V případě konání demonstrace hodlají bránit průchodu svými těly i někteří poslanci ČSSD a zelených.