Ale velká škoda, že Klas svou kritiku pojal tak "sládkovsky". Kdyby byl uměřenější a tím věrohodnější, dostal by policii i justici do úzkých. Následně se totiž na případu v Litvínovicích ukazuje, že české úřady se opravdu rozhoupou k jednání, teprve když přijede pohřební vůz.

Policisté i soudci měli k dispozici plno důvodů proti agresívnímu Pacovskému zasáhnout. Měli totiž dost informací k obavám, že ten člověk může někomu ublížit. Bohužel měli asi taky dost důvodů nezasahovat, neboť zákon a předpisy jim to dovolily. Právní nástroje jsou dost gumové a dovolují možnost širokého výkladu. Záleží na policajtovi a soudci, zda mu leží na srdci bezpečnost konkrétního člověka, či zda místo individuálního osudu vidí jen slova paragrafu, v jehož zákrutách lze se tak dobře netečně uvelebit.

Dotyční by jistě namítli, že se ani náznakem neprovinili proti liteře zákona. Mají pravdu, lhostejnost je často nepostižitelná. Těm mrtvým to už je jedno a pozůstalým zůstaly jen oči pro pláč. Až zase bude ministr vnitra někde vykládat o potřebě prevence proti zločinu, doufám, že tenhle případ mu někdo připomene.

PRÁVO 31. července