Památkový ústav Pardubice vede spor o vlastnictví unikátních sbírek se šlechtickými potomky od roku 1992, středeční rozhodnutí krajského soudu naznačilo, že pře bude pokračovat ještě dlouho.

"Ještě jsme neskončili. Budeme bojovat dál, nejde o maličkost," řekl Právu před soudní budovou advokát Vlastimil Nedomel, který Colloredo-Mansfeldy zastupuje více než deset let. Jde totiž o majetek, jehož hodnotu lze jen těžko odhadnout, ale prý je zřejmě vyšší, než vlastní opočenský zámek včetně zahrad a polností.

"Cenu mobiliáře opočenského zámku prostě vyčíslit nelze. Nejen proto, že se o to nikdo ještě nepokoušel, seznam předmětů, který šel k soudu, totiž obsahuje přes 11 200 položek. Především však proto, že ve sbírce jsou unikáty, které překračují svým významem nejen region nebo republiku, ale jsou unikáty světovými," řekl Právu Vít Vavřina, archivář Národního památkového ústavu Pardubice.

Nejvíce ceněna je obrazárna

Ve sbírkách Colloredo-Mansfeldů je ceněna především obrazárna, která obsahuje 68 obrazů neapolské a benátské školy, z nichž každý by se dal prodat za milióny.

Výjimečnou cenu má především věhlasná sbírka zbraní. "Ta je asi druhá nejucelenější a proto i nejcennější v Evropě, jsou v ní například osobní zbraně rodu Medicejů ve fantastické kolekci. Jejich hodnotu nelze vyčíslit jinak než dražbou, které by se mohlo zúčastnit jen pár mimořádně bohatých muzeí nebo miliardářů," řekl Právu starožitník a soudní odhadce uměleckých předmětů Miroslav Filcek.

Mobiliář opočenského zámku podle památkáře Vavřiny obsahuje navíc i stovky unikátů asijského umění a dokonce i indiánského umění, které si Colloredo-Mansfeldové nechali v 19. století přivést z Ameriky.

Vlastní objekty opočenského zámku už byly soudem dědičce Kristině Colloredo-Mansfeldové krajským soudem v Hradci Králové vydány v polovině května 2003, ale dlouho je neužívala. Ústavní soud v prosinci 2004 rozhodl o jejich navrácení státu. Pravomocné rozsudky se opírají o to, že majetek byl oprávněně konfiskován Josefu II. Colloredo-Mansfeldovi na základě Benešových dekretů.