Celkové výdaje navrhovaného státního rozpočtu činí 1,107 biliónu korun, takže podíl pro Sněmovnu představuje zhruba desetinu procenta. Návrh rozpočtu do Sněmovny již dorazil.

Vláda ho měla doručit podle sněmovního usnesení nejpozději do neděle 30. září. Nyní ho má k dispozici rozpočtový výbor, který se jím bude zabývat na své schůzi 10. října. Představit by ho tam měl ministr financí Miroslav Kalousek. Konečné hlasování by se mělo odehrát na schůzi od úterý 4. prosince.

Sněmovna by měla mít podle návrhu k dispozici mimo jiné víc než 89 miliónů korun na náhrady výdajů poslanců. Poslanci budou moci od ledna dostávat víc peněz na pronájem kanceláří, například limit pro pražské poslance vzroste o 5000 korun na 27.000 korun měsíčně. Na platy poslanců a jejich kolegů z Evropského parlamentu je určeno téměř 210 miliónů korun.

Celkem plánuje Sněmovna na běžných výdajích vynaložit 1,163 miliardy korun. Dalších 43 miliónů je určeno na investice do nového majetku.

Vybrané výdaje PSP ČR v příštím roce, údaje v miliónech korun
položka návrh 2007 návrh 2008
výdaje celkem 1114,704 1206,35
paušální náhrady poslanců --- 89,2
platy poslanců a europoslanců 194,235 209,935
platy zaměstnanců v pracovním poměru 164,507 167,66
Zdroj: sněmovní tisk 299, www.psp.cz