"Pacientka touto nemocí netrpěla," řekl v pondělí Právu primář oddělení patologie Thomayerovy nemocnice v Praze a vedoucí lékař národní referenční laboratoře pro diagnostiku CJN František Koukolík.

Série speciálních testů skončila. Nebyly zjištěny žádné známky, které by svědčily pro novou variantu této nemoci, čili lidskou podobu nemoci šílených krav. "Víme to bezpečně. Případ jsme uzavřeli," ujistil Koukolík.

Jeden z miliónu

Ve zmíněném případě se podle primáře jedná o tzv. sporadickou variantu CJN.  Ta je buď důsledkem mutace genů nebo změny bílkovin z neznámých důvodů. Tato choroba není infekční. Je velmi vzácná a vyskytuje se v průměru jen jeden případ na milión obyvatel.

Za dva roky existence laboratoře již její pracovníci vyšetřili 36 mozků zemřelých, u nichž bylo určité podezření na novou variantu CJN. "V šestnácti případech jsme zjistili sporadickou CJN, ve dvou familiární podobu této choroby a zbytek byla jiná onemocnění," informoval Koukolík.

Familiární znamená, že nemoc se vyskytuje v rodinách a je důsledkem mutace genů. "Při vyšetřeních mozku, která jsme prováděli, jsme nikdy nezjistili, že by šlo o lidskou podobu nemoci šílených krav," zdůraznil Koukolík.

Primář je přesvědčen, že lidé jsou mnohem více ohroženi kouřením a sezením za volantem než touto nemocí. "Také maso, které konzumujeme, je bezpečné, protože pokud vím, tak se pravidelně na tuto nemoc testuje," prohlásil.