Širší vedení ODS premiéru Mirku Topolánkovi doporučilo, aby příští rok inicioval přípravu "koaličně průchodné" změny zákona.

Novela, kterou má kabinet projednat v pondělí, měla přinést více peněz především nejmenším obcím do 300 obyvatel, a to hlavně díky nově zavedenému kritériu výměry obce, které zvýhodňuje obce s nízkou hustotou obyvatelstva. Naopak 146 obcí z celkových 6244 by na změně mělo podle ministerstva financí prodělat přibližně 832,5 miliónu korun.

Ministerstvo financí také navrhuje snížit počet velikostních kategorií obcí ze 14 na čtyři a zavádí mezi nimi postupné přechody místo současných skokových. Dosud zákon počítá daňové příjmy obcí podle počtu obyvatel upraveného koeficienty, které vycházejí z velikosti obcí.

Menší obce si již delší dobu stěžují na diskriminaci při rozdělování peněz. Zhruba 40 starostů v polovině června podepsalo Smlouvu obcí a měst proti daňové diskriminaci. Obcím se nelíbí, že stát menším sídlům dává až 6,5krát méně peněz na občana, než kolik získají na obyvatele největší města.

Obce Suchá Loz a Vysoké pole dokonce připravovaly žalobu u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Poté, co ministr financí Kalousek navrhl změny zákona, oznámil v pátek starosta Suché Lozi stažení žaloby.