Od posledního zjišťování spokojenosti občanů s politikou, které agentura STEM prováděla letos v červnu, si tak vláda pohoršila o pět procent a parlament o čtyři procentní body. Celková spokojenost občanů ČR s politickou situací spadla od června z 27 procent na 22 procent, nespokojenců tedy přibylo o pět procent.

Hodnocení práce vlády a parlamentu spolu se spokojeností s politickou situací (v %)
měsíc/rok 04/06 10/06 06/07 09/07
vláda 50 27 38 33
Parlament 37 21 32 28
politická situace 32 14 27 22
Zdroj: STEM

Současné hodnocení z dlouhodobého hlediska ani zdaleka nedosahuje úrovně z léta 2006, kdy byla spokojenost s prací institucí i s politickou situací jedna z nejvyšších.

Nejspokojenější jsou příznivci ODS

Opět se ukázala výrazná souvislost mezi hodnocením jednotlivých institucí a stranickými preferencemi, politickou orientací a spokojeností se současnou situací na politické scéně.

Podobně jako v minulých měsících hodnotí práci vlády kladně příznivci ODS (66 procent), práci Sněmovny označuje za dobrou 55 procent stoupenců občanských demokratů.

Špatné je hodnocení práce obou institucí u příznivců menších koaličních stran, Strany zelených a lidovců. Nejhůře dapadlo hodnocení politické situace a práce ústavních institucí u stoupenců KSČM a naposledy také ČSSD.

Výzkum se uskutečnil v období od 1. do 10. září 2007 na reprezentativním souboru obyvatel ČR starších 18ti let.