ČD chtějí pronajmout celé své zdravotnictví s jedinou výjimkou. Tou je ředitelství, které bude i nadále podřízeno vedení mateřské firmy České dráhy a.s. Podle Kubaly si zachová současné ředitelství část svých pravomocí, aby nájemce nemohl svévolně omezovat lékařskou péči a propouštět lékaře či sestry. Vítěz tendru musí také mít se zdravotnictvím zkušenosti. Kolik peněz dráhy chtějí pronájmem získat jejich zástupci neuvedli.

Podle Kubaly se dráhy k tomuto kroku rozhodly na základě studie, která dlouhodobý pronájem vyhodnotila jako ekonomicky nejlepší řešení. Železniční zdravotnictví funguje pod Českými drahami jako organizační složka s dovětkem, že jde o odštěpný závod. Železniční polikliniky a nemocnice slouží především zaměstnancům drah.

Lhůta pro podání nabídek končí 16. listopadu.

Pronájem drážního zdravotnictví je další ze strukturálních změn, kterými největší železniční dopravce v zemi prošel, nebo jej ještě čekají. Největší změnou byla zřejmě přeměna státní organizace na akciovou společnost v lednu 2003. K letošnímu 1. prosinci by se do samostatné dceřiné společnosti měla oddělit nákladní doprava, příští rok v dubnu se dráhy zbaví starosti o koleje, které začne spravovat Správa železniční dopravní cesty.