"Mířím zpět do soukromého sektoru. Pokud se za mne najde náhrada dříve než na konci roku, odejdu z ministerstva dříve," sdělila šestačtyřicetiletá Trezziová. Podle Jakoba bude ministr náhradu za Trezziovou teprve hledat.

Trezziová pracuje na ministerstvu financí jako náměstkyně ministra financí od května 2005. Je zodpovědná za řízení odborů ministerstva v oblasti legislativy přímých a nepřímých daní, cel, účetnictví, auditu a daňové a celní politiky. Dále řídí více než 23 000 pracovníků české daňové a celní správy.

V daňové oblasti působí Trezziová více než 15 let. Pracovala jako daňový poradce a v období 1997-2005 jako partnerka společnosti Deloitte.