Na otázku Práva, zda se lhůta na výměnu neprodlouží, odpověděl ve čtvrtek mluvčí MD Karel Hanzelka: "To nepřipadá v úvahu. Dopravním úřadům jsme však písemně doporučili, aby v příštím roce postihovali řidiče, kteří lhůtu pro výměnu nedodrží, pokutou nanejvýš 1000 korun. Ne tedy až 30 000 Kč, jak úřadům umožňují zákony č. 71/1967, o správním řízení, a č. 200/1990, o přestupcích."

Ministerstvo dopravy ale nemůže takovou mírnost úřadům přikázat. Zůstane tak pouze na nich, zda budou doporučení MD respektovat. A policisté mohou za jízdu bez platného řidičáku motoristovi buď domluvit, nebo postoupit případ do správního řízení, v němž je pokuta 1500 až 2500 Kč.

Čtvrtina řidičů, kteří s výměnou otálejí, jsou lidé starší sedmdesáti let. Nemálo z nich za volant už neusedá. MD proto zvláště seniory upozorňuje, že ze zákona je možné se řidičského oprávnění vzdát.

"Tento úkon lze provést písemně na příslušném obecním úřadě s rozšířenou působností," informoval Hanzelka. Pokud si ale lidé průkaz nechají jen na památku, řídit nebudou a o výměnu po termínu na úřadě nepožádají, pokuta jim samozřejmě nehrozí. Se speciálními obsílkami úřady totiž nepočítají.

Za nedodržení lhůty pro výměnu řidičského průkazu může správní orgán udělit podle zákona o přestupcích č. 200/1990 pokutu až 30 000 korun. Ve smyslu zákona č. 71/1967, o správním řízení, jde totiž o nesplnění zákonem uložené povinnosti. Vzhledem k tomu, že společenská nebezpečnost nesplnění povinnosti výměny řidičského průkazu je nízká, však ministerstvo dopravy doporučilo příslušným úřadům ukládat za to pokutu nanejvýš 1000 korun.