"Přitom většina českých žen, které mají rodinu a alespoň jedno dítě, tráví domácími pracemi přes čtyři hodiny denně," uvedla autorka výzkumu socioložka Jana Bierzová.

O něco kratší dobu než Češky věnují domácnosti a domácím pracím Švédky. Více než pět hodin denně doma, na neplacené druhé směně, pracují Italky a Španělky. Američanky pak věnují práci doma (bez péče o děti a nakupování) 19,4 hodiny týdně. Jen šest procent českých mužů však souhlasí s tím, aby jejich manželka či družka nechodila do práce a plně se věnovala péči o domácnost a rodinu.

Popularita nákupů roste

Nejoblíbenější činnost, kterou muži doma vykonávají, je kupodivu nákup - na dvacet procent mužů samo nakupuje nebo na nákupy chodí s manželkou (zhruba 50 procent párů).

Výchova dětí a jejich příprava do školy je ale rovněž ve většině domácností záležitostí ženy. A to se netýká pouze období, kdy je dítě ve věku kojence, batolete či předškoláka. Ženy se totiž s dětmi rovněž většinou učí, vyřizují jejich problémy v základní a střední škole. 

Vezmeme-li snímek dne naplněný zaměstnáním, činností doma a spánkem, zůstává českému muži v průměru tři hodiny volného času denně. Ženy jsou na tom hůře, volno mají v průměru asi dvě hodiny.