Firmy by se postihu vyhnuly pouze tak, že by své černé pracovníky rychle zlegalizovaly.

Je to správný krok, protože se odstraní nerovné konkurenční podmínky zejména u malých a středních firem, které práci "nelegálů" nejvíce využívají, říkají analytici. "Nelze očekávat ani hromadné krachy firem, které by byly nucené zaměstnávat jen legální zaměstnance. Některé mohou zaniknout, ale jasné, rovné transparentní podmínky zase podpoří ekonomický růst," říká ministr Nečas.

Budou zelené karty

Řešení nelegálního zaměstnávání, kdy lidé pracující načerno, nejsou chráněni zdravotním ani sociálním pojištěním a jejich zaměstnavatelé nedaní vyplácené mzdy, však není pouze v postihu, ale i v preventivních opatřeních, které by výrazně práci načerno ztěžovaly.

Podle ministra Nečase by jedním z takových opatření mohlo být zavedení tzv. zelených karet. Ty by výrazně nejen zjednodušily legální zaměstnávání cizinců (v jednom dokladu by bylo pracovní povolení i povolení k pobytu), ale hlavně by vnesly do jejich zaměstnávání jednoduchý a přehledný systém a omezily práci načerno.

Zelené karty by se týkaly všech uchazečů o práci ze zahraničí, vyjma těch z členských států EU. Zaměstnavatelé by nahlásili volná pracovní místa, která nemohou obsadit našimi zaměstnanci, do centrálního registru. Pouze na tato místa by bylo možné najmout cizí pracovníky.