Ministr vnitra Ivan Langer ke schválenému návrhu uvedl: "Ministerstvo vnitra svým promyšleným prosazováním protikorupčních opatření plně realizuje Strategii vlády v boji proti korupci."

Tato strategie je postavena na třech základních principech, kterými jsou prevence, průhlednost a postih. Dalším protikorupčním opatřením realizovaným Ministerstvem vnitra je zavedení jednotné protikorupční linky (199), jejíž provoz bude zahájen během září 2007. Smyslem zřizované linky je umožnit občanům informovat o korupčním jednání pracovníků veřejné správy a zároveň informovat občany o tom, jak vypadá korupční i protikorupční chování.

"Je nutné vážit, jak na jedné straně efektivně bojovat proti korupci a jak na druhé straně minimalizovat zásahy státu do soukromí občanů. Kontrola a souhlas nezávislého soudu a státního zástupce zaručuje, že tento institut nebude zneužit," ohodnotil návrh Langer.

Agenta je možné použít jen na základě soudního povolení. Návrh na jeho použití podává státní zástupce vrchního státního zastupitelství, samotné povolení pak vydává soudce vrchního soudu.