"Studie odhalila v testovaných mazacích gumách přítomnost rizikových ftalátů jako DEHP a DINP v rozmezí od 17 do 70 procent. DEHP je přitom podle směrnic EU klasifikováno jako látka jedovatá z hlediska reprodukce. Může způsobit vrozené vady, kardiovaskulární problémy, negativně ovlivnit činnost štítné žlázy," řekl Právu mluvčí Arniky Marek Jehlička.

Celkem bylo testováno 26 gum různých typů. Ftaláty byly nalezeny v 9 mazacích gumách, přičemž 9 z 26 testovaných gum bylo z PVC.

Účinky ftalátu DINP na lidské zdraví nejsou tak důkladně prozkoumány, ale výzkumy na zvířatech prokázaly, že je toxický zejména pro játra, ale také ledviny. Je spojován se vznikem novotvarů. V těle hlodavců působí jako karcinogen.

Ftaláty se běžně používají jako změkčovadlo PVC, ze kterého se mimo jiné vyrábějí například penály, obaly na sešity, desky či mazací gumy. Chtějí-li rodiče, aby se jejich děti vyhnuly výrobkům, u nichž hrozí nebezpečí obsahu ftalátů, měli by volit školní pomůcky z jiného materiálu než z PVC.