Podle zákona o utajovaných skutečnostech se totiž prověrka u poslanců a senátorů neprovádí, tudíž se po příslušném poučení mohou seznamovat s fakty a dokumenty všech stupňů utajení. Pokud by se podobné materiály projednávaly ve Sněmovně, nemohl by být Kavan z jejího jednání vyloučen.

Totéž potvrdila svou osobní zkušeností bývalá místopředsedkyně sněmovního výboru pro obranu a bezpečnost Vlasta Parkanová (KDU-ČSL). Ač sama bezpečnostní prověrku neměla, nebyla nikdy z jednání výboru vyloučena, i když se týkalo utajovaných skutečností. "Vždy stačil můj podpis, že jsem byla seznámena s charakterem těchto informací," sdělila Právu Parkanová, která jako ministryně a poslankyně nemusela o osvědčení NBÚ žádat.

Byl potrestán za nesprávné skartace

NBÚ za hlavní důvod neudělení prověrky označil podle Kavana nesprávný postup při skartaci utajovaných písemností a nedodržení skartačního řádu ministerstva zahraničí. Uvedl, že se podle příslušného zákona do 15 dnů proti verdiktu odvolá.

"Mohu potvrdit, že NBÚ zaslal Janu Kavanovi oznámení o nevydání osvědčení," řekl včera Právu první náměstek NBÚ pověřený jeho řízením Jan Mareš. O důvodech tohoto závěru odmítl cokoli říci s tím, že jediný, kdo o nich může hovořit, je sám Kavan. Sdělil, že NBÚ prováděl bezpečnostní prověrku na základě žádosti ministerstva zahraničí z loňského září.

Až se Kavan odvolá, jeho stížnost proti nevydání osvědčení dostane na stůl Mareš, který ji bude posuzovat. "Lhůta pro přezkoumání stížnosti není v zákoně stanovena, ale my dodržujeme běžné správní termíny, tedy třicet až devadesát dnů," konstatoval Mareš. O odvolání rozhoduje výlučně ředitel NBÚ. Pokud by Mareš Kavanovu stížnost zamítl, exministr zahraničí a poslanec ČSSD se může s žádostí o opravný prostředek obrátit ke kolegiu pěti státních zástupců při Nejvyšším státním zastupitelství v Brně.

NBÚ dál prošetřuje

V NBÚ nadále běží šetření Kavanova nakládání s tajnými dokumenty na ministerstvu zahraničí. Pokud NBÚ dojde k závěru, že se Kavan dopustil správního deliktu, může mu udělit mnohatisícovou pokutu.

Podle poslance je poněkud zvláštní, že ačkoli toto řízení ještě nebylo ukončeno, už nyní se jeho chování při skartaci stalo důvodem k neudělení prověrky. "K tomu se nemohu vyjádřit," řekl pověřený ředitel NBÚ Mareš. Právě tento fakt hodlá Kavan napadnout při své stížnosti.

Kavan soudí, že mu neudělení prověrky v poslaneckém klubu žádné problémy nezpůsobí. "Už jsem hovořil i s předsedou klubu Petrem Iblem, který mě ujistil, že to není věcí klubu a nevidí důvod, proč by mi to mělo činit potíže," uzavřel Kavan.

Na jeho pracovním poměru na ministerstvu zahraničí se nic nemění. Ministr Cyril Svoboda mu už zaslal dopis, v němž Kavanovi oznámil termín jeho ukončení k letošnímu 17. září.