Práci českých soudů označil štrasburský soud za neúměrně pomalou a i když lze podle rozsudku některá prodlení dávat za vinu 90leté Bertě Schmidtové-Kohnové, její podíl na protahování restitučních nároků na majetek odhadovaný na několika set miliónů korun je v celkovém kontextu zanedbatelný.

České úřady v některých obdobích nic nedělaly, ačkoli měly konat neprodleně. To představovalo pro stěžovatelku vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu a věku velké riziko, upozornil soud. Odmítl nicméně stížnost Schmidtové na porušení práva na ochranu majetku s tím, že její kauza ještě nebyla před tuzemskou justicí uzavřena.

Česká republika se proti verdiktu štrasburského soudu může do tří měsíců odvolat.

Majetek zabavili nacisti a pak stát

Schmidtová usiluje o pozemky v Brně od konce roku 1992. Jejími restitučními nároky se zabývaly nejrůznější soudy, včetně ústavního. Situace se ještě zkomplikovala v roce 1996, kdy o vrácení majetku požádaly i tři děti z Kohnova prvního manželství. Kohnovi byl jeho majetek kvůli jeho židovskému původu zabaven nacisty v roce 1940. Zatímco jeho otec zahynul v Terezíně, Pavel Kohn uprchl do Anglie, odkud se po válce vrátil zpět do vlasti.

Majetek mu však byl na základě Benešova dekretu číslo 12 z roku 1945 zkonfiskován a ještě před únorem 1948 znárodněn. Úřady to zdůvodnily tím, že byl německým občanem, ačkoli v roce 1946 získal osvědčení o československém státním občanství. V roce 1951 někdejší brněnský velkopodnikatel zemřel.

Třetí prohraný případ

Tímto posledním prohraným případem přesáhlo odškodnění, které má stát svým občanům vyplatit, celkovou sumu jednoho miliónu korun.

Před dvěma týdny štrasburský tribunál rozhodl, že Česká republika má emigrantům bratrům Hartmanovým, jejichž restituční nároky se projednávaly deset let, vyplatit 10 tisíc eur (asi 310 tisíc korun) odškodnění za morální újmu a uhradit náklady na soudní řízení ve výši 1500 eur (téměř 50 tisíc korun).

V lednu zase učitelka Dana Bořánková z Klatov vysoudila téměř půl miliónu korun odškodnění za to, že její spor o vypořádání majetku s bývalým manželem trval přes 14 let.