Agenta dosud může policie využívat pouze v nejtěžších případech. Například když šetří případ "zvlášť závažného trestného činu a trestného činu spáchaného ve prospěch zločinného spolčení".

Nasazení agenta má podléhat přísným pravidlům. Rozhodne o něm na návrh státního zástupce vrchního státního zastupitelství soudce vrchního soudu. Již při souhlasu musí být jasně řečeno, proč a na jakou dobu se povolení vydává.

Policejní orgán, pro něhož agent pracuje, pak bude muset státnímu zástupci na jeho žádost každé tři měsíce odpovědět, zda důvody pro nasazení trvají.