Na otázku Práva to včera řekl Kavan v New Yorku s tím, že rozhodnutí přijal týž den a do 15 dnů proti němu podá stížnost řediteli NBÚ, což je předepsaná forma odvolání. Stupně utajení jsou: vyhrazený, důvěrný, tajný a přísně tajný.

"Za hlavní důvod NBÚ označil můj nesprávný postup při skartaci utajovaných písemností a to, že jsem nedodržel skartační řád ministerstva zahraničí," řekl Kavan. Jako důvod je zmíněno i to, že se dopustil několika dopravních nehod, což samo o sobě ještě nemusí zakládat důvod pro odepření přístupu k tajným informacím, přiblížil Kavan obsah rozhodnutí.

Pokud jde o spolupráci s StB, rozhodnutí podle Kavana uvádí, že u něho nebylo konstatováno žádné bezpečnostní riziko a že spis vedený StB na něho jako na "nepřátelskou osobu" byl zničen 8. prosince 1989. K závěru, že nepředstavuje žádné bezpečnostní riziko dospěl i útvar policie pro odhalování korupce a vážné hospodářské trestné činnosti, dodal Kavan.