Podle Bursíka Drábová bagatelizovala opakovaný únik mírně radioaktivní vody v Temelíně, místo aby navrhla, jak mu příště zabránit. Bursík Drábovou rovněž kritizoval za to, že kvůli nehodám úřad elektrárně neudělil žádné sankce.

Na obranu Drábové vystoupil ministr průmyslu a obchodu Martin Říman podle něhož neměly tyto poruchy z hlediska jaderné bezpečnosti, vůbec žádný význam.

Odpovědi Dany Drábové můžete číst ZDE:

Dana Drábová vystudovala Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT, obor dozimetrie a aplikace ionizujícího záření. Posléze na téže fakultě vystudovala postgraduální doktorandské studium v oboru jaderná fyzika.

Pracovala v Centru hygieny záření Státního zdravotního ústavu, od roku 1992 zastávala funkci zástupce vedoucího Ústředí radiační monitorovací sítě ČR. Poté rok pracovala jako ředitelka odboru havarijní připravenosti SÚJB a od roku 1996 vykonávala funkci ředitelky Státního ústavu radiační ochrany.

Do čela Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ji 27. září 1999 jmenovala vláda Miloše Zemana. Své funkce se ujala 1. listopadu 1999, když ve funkci vystřídala ing. Jána Štullera. V listopadu 2006 převzala předsednictví v Asociaci západoevropských jaderných dozorů (WENRA).