Ve srovnání se stejným průzkumem z května odpůrců přibylo. Před dvěma měsíci jich bylo o čtyři procenta méně. Na začátku roku se proti radarové základně vyslovila polovina dotazovaných. 

Ti by neustoupili ani v případě, že by byla pro Čechy zrušena vízová povinnost se Spojenými státy. [celá zpráva]

Podle stranické příslušnosti jsou vybudování radarové základny na našem území spíše přikloněni voliči ODS. Přívrženci zbylých politických stran radar odmítají, zejména proti jsou voliči ČSSD a KSČM.

Součástí průzkumu veřejného mínění byla i otázka, zda by občané měli o radaru rozhodnout v refenrendu. Celých 74 procent si myslí, že ano. Zhruba pětina dotázaných, tedy 20 procent, je pro to, aby rozhodli politici.

Vývoj veřejného mínění ohledně vybudování radarové základny v ČR (v %)
názor únor duben květen červen
rozhodně souhlasí 6 6 7 6
spíše souhlasí 19 20 23 22
spíše nesouhlasí 23 25 25 25
rozhodně nesouhlasí 38 43 36 40
neví 14 6 9 7
Zdroj: CVVM