Obviněný by nesměl například navštěvovat fotbalové stadiony, kde hrozí výtržnosti, a podniky, v nichž se obchoduje s drogami. Kontrolu dodržování předběžných opatření by zajišťovala policie nebo probační služba. Stíhaný člověk by například musel ve stanovenou dobu přijít, aby o něm měly úřady přehled. Pokud by omezení nedodržel, mohl by ho soud vzít do vazby. 

K novinkám návrhu patří také možnost uzavřít dohodu o vině a trestu u méně závažných trestných činů, u nichž by horní hranice trestní sazby byla buď tři anebo pět let. Pokud se obžalovaný přizná, mohl by navrhnout trest a výši náhrady škody. Pokud s tím bude státní zástupce souhlasit, soud by mohl bez dokazování dohodu schválit. Tím by se podstatně zkrátilo trestní řízení. 

Záměr zavádí také institut povinné doručovací adresy, aby se lidé podezřelí z trestné činnosti nemohli vyhýbat trestnímu řízení tím, že si nevyzvedávají poštu. Obviněný by měl povinnost nahlásit adresu, kam mu budou úřady posílat obžalobu a předvolání. Pokud by si ji nevyzvedl, mohl by soudce nechat obviněného předvést nebo nařídit jednání v jeho nepřítomnosti. 

Měla by se omezit bezdůvodně zahajovaná trestní řízení

Soudní řízení nyní často maří i svědci, kteří k jednání nechodí. Pokud bude nový trestní řád přijat, mohl by dostat trest za pohrdání soudem.

Další novinkou je možnost užití úředního záznamu jako důkazu před soudem. Pokud by obžalovaný změnil výpověď, mohl by soud přihlížet k jeho původní výpovědi na policii a podle ní posuzovat jeho věrohodnost.

Ministerstvo chce také omezit bezdůvodně zahajovaná trestní řízení. Nová úprava má rozlišovat, které podněty obsahují relevantní informace pro trestní řízení. Každý podnět tak nebude automaticky považován jako trestní oznámení a policie a žalobce je budou posuzovat podle obsahu.

Ministerstvo záměr zveřejnilo na svých internetových stránkách http://portal.justice.cz, aby se k němu mohla vyjádřit veřejnost. Stejně zveřejnilo i návrh nového trestního zákoníku. Nový trestní řád má být připraven v paragrafovém znění příští rok a v roce 2009 by ho mohl projednat parlament. Účinnosti by mohl nabýt v roce 2010 nebo 2011. Nyní se podle Pospíšila řeší, zda má trestní řád nabýt účinnosti s novým trestním zákoníkem nebo samostatně.