Zatím je v pronajatých prostorách policie a nemá ani heliport, dispečink již kapacitně nedostačuje. Kromě toho chce zvýšit počty zaměstnanců a vybudovat protialkoholní záchytnou stanici ve Fakultní nemocnici Bulovka.

Pražská záchranná služba má 470 zaměstnanců, z nich 80 procent jsou záchranáři, lékaři a zdravotní sestry. V metropoli má 20 stanovišť. Výjezdové skupiny mají 120 vozů, denně jich jezdí 28. V průměru má 260 výjezdů denně a ošetří 220 pacientů. Dispečink přijme denně 900 tísňových volání.

Podle vedoucího dispečinku a lékaře Ondřeje Fraňka se daří reagovat na 90 procent telefonátů do deseti sekund, vlastní komunikace s volajícím trvá v průměru 55 sekund. Sanita dorazí na místo v průměru za osm minut, limit daný vyhláškou je patnáctiminutový.

Operátoři poskytují telefonicky první pomoc

"Dispečerka má možnost předat klíčové informace zasahující posádce již během telefonátu, takže zatímco pokračuje v hovoru s volajícím, například radí, jak poskytnout první pomoc, je již sanitka na cestě," řekl lékař. Operátoři jsou podle něj cvičeni k poskytování první pomoci u život ohrožujících stavů po telefonu, vedou volajícího až do příjezdu posádky.

Tato pomoc je účinná u pacientů se srdeční arytmií, což je nejčastější příčina náhlých úmrtí. "Díky tomuto výcviku se zlepšilo u těchto pacientů přežití klinické smrti téměř o polovinu na světově unikátních více než 50 procent," dodal lékař.