Mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 8 Martin Slováček uvedl, že Sládek již v případu znovu rozhodl. Ve středu podle něj rozešle soud rozhodnutí všem zúčastněným stranám včetně nemocnice. Vzhledem k jejímu stanovisku začal Sládek v pondělí hledat pro dívku jiné zařízení, kde by mohla být diagnostikována.

Mluvčí nemocnice Eva Jurinová řekla, že nemocnice neshledává důvod, proč by měla dívka zůstat na klinice. V dřívějším vyjádření lékaři uvedli, že nebyly vyčerpány možnosti ambulantní léčby.

Tereza Klause poprosila, aby urychlil vyšetření případu

Tereza Klausovi napsala, že by ráda strávila letní prázdniny jako ostatní děti, a poprosila ho, aby pomohl urychlit řešení jejího případu.

Klaus si vyžádal odborné stanovisko nemocnice. "Na základě tohoto, pro něho zcela přesvědčivého a jednoznačného stanoviska motolské nemocnice, požádal soudce Sládka, aby se případem neprodleně znovu zabýval a své původní rozhodnutí pokud možno změnil," uvedla Alena Veliká z prezidentské kanceláře.

Podle Slováčka soudce při prvním rozhodnutí postupoval na základě informací, které měl o zdravotním stavu dítěte k dispozici. O hospitalizaci Terezy prý usilovala i její matka. Podle mluvčího neznal soudce jiné zařízení, kam by mohl dítě na diagnostický pobyt poslat, a v rodině ji prý kvůli tamějším poměrům nechat nemohl. Matce už byly uloženy pokuty v řádu desetitisíců korun za to, že bránila otci stýkat se s dítětem.

Experti rozsudek kritizují

Rozhodnutí soudce Obvodního soudu pro Prahu 8 kritizují prezident Asociace evropských psychiatrů Cyril Höschl, děkanové všech tří lékařských fakult Univerzity Karlovy i ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík.

Ministryně pro lidská práva a menšiny Džamila Stehlíková (SZ) požaduje, aby byla dívka co nejrychleji z psychiatrické léčebny propuštěna. Ministryně chce také posoudit, zda rozhodnutí soudce není v rozporu s Úmluvou o právech dítěte, která například říká, že zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí.

 "Jako ochránce lidských práv a v neposlední řadě jako psychiatr jsem přesvědčena, že pobyt  zdravého dítěte v psychiatrickém zařízení nejen postrádá smysl, ale stigmatizuje dítě a má negativní vliv na jeho duševní vývoj, o porušení  ochrany soukromí dítěte a traumatizující medializaci případu nemluvě," uvedla Stehlíková.

Ke kritice se v úterý přidal i ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas (ODS). Rozhodnutí podle něj bylo "jemně řečeno" nešťastné. Stejně jako Stehlíková poznamenal, že exekutiva v tomto případě nemá možnost reagovat.