STEM provedl poslední průzkum na toto téma v prosinci 2004. Tehdy důvěřovalo stranám 21 procent respondentů. Jedná se tedy přibližně o každého třetího občana. Mírně nadpoloviční většina (54 procent) dotázaných jim spíše nedůvěřuje a pro necelou pětinu (18 procent) lidí jsou politické strany zcela nedůvěryhodné.

Důvěru politickým stranám deklarovali častěji lidé, pro které je důležité, co se děje na české politické scéně, lidé, pro něž je současný režim lepší než ten před rokem 1989, a občané, kteří vyjadřují spokojenost se současnou politickou situací. Partaje jsou také častěji důvěryhodné u příznivců vládní ODS a KDU-ČSL, u mladších a vzdělanějších lidí a u respondentů s vyšší životní úrovní.

Důvěra politickým stranám (v%)
názor prosinec 2004 červen 2007
úplně důvěřuji 1 1
spíše důvěřuji 20 27
spíše nedůvěřuji 56 54
určitě nedůvěřuji 23 18
zdroj: STEM

Neziskovým organizacím vyjadřuje důvěru mírně nadpoloviční většina (55 procent) lidí. Oproti roku 2004 se výsledek téměř nezměnil.

Církvi důvěřují bezmála dvě pětiny lidí, ani zde nenastaly oproti roku 2004 změny (tehdy jí důvěřovalo 39 procent občanů). Přibližně čtvrtina lidí (27 procent) církvi nedůvěřuje vůbec, necelá desetina lidí (7 procent) jí naopak plně důvěřuje.

Církvi důvěřují častěji ženy než muži a lidé starší 60 let. Důvěra v církev je vyšší také u lidí spokojených se současnou politickou situací. Velmi vysokou důvěru v církev vyjadřují příznivci KDU-ČSL, stoupenci KSČM církvi důvěru většinou nevyslovují.

Místní úřady resp. obecní a městské úřady jsou na tom ze všech sledovaných institucí nejlépe. Mají stabilně důvěru zhruba 70 procent lidí, letos bezmála tři čtvrtiny lidí (72 procent). Přibližně každý čtvrtý občan (28 procent) naopak místním úřadům nedůvěřuje.