Skotští náhorní býci utekli v momentě, kdy majitel připravoval jejich transport na jatka. Prorazili ohradu a zmizeli v okolní členité krajině, kde působí škodu na polích. "V pátek večer jsem vpouštěl do ohrady devět kusů, které se potulovaly kolem pastviny, deset jich je ještě venku," popsal Vavřička pětidenní anabázi.

Dva odstřelné býky snad majitel zpeněží

Dnes před polednem dokončili chovatelé stavbu provizorní ohrady, do které umístí samici v říji. "Postavili jsme ji v lokalitě, kam chodí býci pít," dodal Vavřička. Pronásledování zvířat ho notně vyčerpalo, spí, jak říká, "jenom na práškách". Místo nechce upřesnit, aby akci nezhatili zvědavci. Nachází se pravděpodobně mezi obcemi Kynice a Vrbice, kde se v pátek býci pohybovali.

Dva býky, odstřelené ve čtvrtek v poli a v pátek ráno na louce u Číhoště, by se chovateli mělo podařit zpeněžit. Řezník je na místě odborně odkrvil a vyvrhl, potom zvířata okamžitě putovala na jatka. . 

Pomáhal obecní úřad

Majitelé se po útěku býků obrátili na obecní úřad v Číhošti o pomoc. Tam veřejným rozhlasem vyhlásili, aby občané informovali o jejich výskytu. Policisté upozornili rekreanty. Od té doby se u starosty Číhoště Jiřího Nováka (KSČM) telefon netrhne.

"V pátek jsem měl telefon hned v pět hodin ráno" informoval Právo Novák. "Náš občan, silničář, který šel do práce, je zahlédl u Prosíček. Myslivci, kteří se na ně předešlý večer vypravili, museli počkat až do rána. Kukuřice, ve které se pohybují, je totiž tak vysoká, že by na ně mohli znenadání narazit. Ráno se jim ale podařilo jeden z těch těžších kusů odstřelit za úřadem. Ostatní, jak se teď domlouvali, zkusí nalákat na krávu, kterou dají do ohrady," prohlásil starosta.

Starosta má rozporuplné pocity

Novák, který sám pracoval v živočišné výrobě, má při honu na býky rozporuplné pocity. Dobře ví, že je bude nutné nějakým způsobem zastavit, protože čím jsou déle na svobodě, tím jsou divočejší, ale na druhé straně mu jich je líto.

"Když zvířata krmíte odmala, máte je pojmenovaná. Kdysi jsem tak jednomu býkovi říkal Černouši. Pokud náhodou utekl ze stáje, zavolal jsem na něj a on přiběhl. Když měl jít na jatka, nešel jsem do práce a kluci mi pak říkali, jak se vzpíral, jak nechtěl... Ještě, že v sobotu odjíždím na dovolenou a že to za mě převezme místostarosta," neskrývaně si oddechl Novák.

Na pastvě jsou zvířata obvykle klidná

Skotský náhorní skot patří mezi extenzivní masná plemena. Původ se odvozuje od keltského dobytka oblasti severozápadní Skotské vysočiny. Tvrdé horské podmínky, skromná pastva a celoroční volný pohyb v přírodě ovlivnily konstituci a zdraví těchto zvířat. Typická pro ně je krátká široká hlava s dlouhými rohy, mohutný trup na krátkých nohách a dlouhá hustší srst. Nejrozšířenější je červené zbarvení, chovají se i černé a bílé kusy.

Hmotnost krav je až 550 kilogramů, býci dosahují 800. Porážkové váhy 350 až 400 kilogramů dosahují ve dvou letech. Na pastvě jsou zvířata klidná, pouze krávy v období telení dokáží velmi rozhodně bránit potomky. Skot lze chovat většinu roku bez přikrmování. Kromě významu pro ekologickou údržbu krajiny se chovají pro speciální maso špičkové kvality. Dosahuje chuti zvěřiny. Žádáno je na výrobu značkových steaků