Vzhledem k této nové kategorii nelze porovnávat dosavadní data s nejnovějšími. V předchozích šetřeních kolísala spokojenost s politickou situací kolem jedné třetiny. Od března 2002 je znatelný pozvolný nárůst až ke 40 procentům. Letos v lednu bylo spokojeno 39 procent lidí a nespokojeno 57 procent.

Ke spokojeným s politickou situací patří častěji lidé s dobrou životní úrovní a mladí lidé do 30 let. Z hlediska politické orientace panuje vyšší míra spokojenosti mezi příznivci ODS, ČSSD a KDU-ČSL. Mezi nespokojené se častěji řadí stoupenci KSČM - nespokojeno je 74 procent z nich - a ti, kdo se sami řadí spíše nalevo na škále levice-pravice. Méně spokojení jsou také lidé starší 45 let.

Spokojenost se životem převládá

Ve spokojenosti s politickou situací se odráží celková spokojenost se životem - se spokojeností se životem roste i spokojenost s politickou situací. Za spokojené se svým životem se v červnu označilo 60 % respondentů, ani spokojených ani nespokojených bylo 23 % dotázaných a 15 % se považuje za nespokojené.

Spokojenější respondenti projevují větší důvěru k ústavním institucím - prezidentovi, vládě, parlamentu i zastupitelům. Projevují rovněž vyšší ochotu účastnit se voleb.