Přitom Vesecká již několik dnů tvrdí, že právě nestandardní komunikace formou e-mailů mezi vyšetřovatelem Milanem Šošovičkou a svědkyní Urbanovou byla jedním z hlavních důvodů, proč se vyměnil žalobce. Z vyšetřovacího spisu, který mělo NSZ k dispozici, to však podle zdroje zjistit nemohla.

Podle státního zástupce vyšetřovatel nechyboval

"Údajná nadstandardní e-mailová korespondence mezi vyšetřovatelem a svědkyní není součástí vyšetřovacího spisu k případu Jiřího Čunka. Zaráží mě proto, jak může Vesecká prohlašovat, že dopisování znamenalo nadstandardní vztahy mezi vyšetřovatelem a svědkyní, když si to nemohla ze spisu ověřit," řekl Právu dobře informovaný zdroj.

Podle něho se navíc celou věcí detailně zabývalo olomoucké státní zastupitelství i Inspekce ministra vnitra, a státní zástupce Jaroslav Rašendorfer poté konstatoval, že se vyšetřovatel žádného vážného pochybení nedopustil. Podle něho šlo ze strany vyšetřovatele o jedno banální sdělení.

Nejasnosti kolem e-mailové komunikace

Dodnes není jasné, které maily mezi Urbanovou a policistou byly skutečné a které někdo zfalšoval, navíc ani to, kolik těch e-mailů vlastně bylo. Tudíž to nemůže vědět ani Vesecká, přesto o korespondenci vyšetřovatele se svědkyní hovořila jasně jako o nestandardní. Včera však nebrala telefon.

Podle dobře informovaného zdroje jsou emaily součástí jiného vyšetřovacího spisu, který se týká vyšetřování nabourání do schránky hlavní svědkyně Urbanové. Tento případ nyní odděleně vyšetřuje zlínská policie pro podezření ze spáchání trestného činu porušování listovního tajemství.

Zisk e-mailů nelegálním způsobem

Na údajnou nadstandardní počítačovou komunikaci mezi vyšetřovatelem a svědkyní upozornil Čunkův obhájce.

"Jestli NSZ vycházelo z e-mailů, které předložil Čunkův obhájce, tak je to velmi podezřelé a zarážející. Protože ty e-maily byly získány nelegálním způsobem, nabouráním do e-mailové schránky hlavní svědkyně," doplnil zdroj. NSZ si pak tuto e-mailovou korespondenci z vyšetřovacího spisu vůbec nemohlo ověřit. "Přesto klidně prohlásilo, že byla nestandardní," poznamenal zdroj.

Pochybnosti kolem rozhodnutí NSZ
Vyměnilo žalobce těsně před koncem vyšetřování.
Rozhodlo o tom během několika dnů, aniž by vyšetřovací spis celý prostudovalo.
Poprvé v historii vzalo nějaký případ Krajskému státnímu zastupitelství v Ostravě bez konzultace s ním.
Kauzu přidělilo jihlavskému státnímu zastupitelství, jehož šéf Arif Salichov si případ ponechal pro sebe.
Salichov ještě před nahlédnutím do spisu odvolal hlavního vyšetřovatele.