"Schválili jsme limity příjmů a výdajů veřejných rozpočtů," uvedl Kalousek. Ministr upřesnil, že definitivní návrh státního rozpočtu by měl být hotov během srpna. Ten pak musí vláda podle zákona předložit Sněmovně do konce září.

Ministerstva by měla v následujících týdnech obdržet výdajové limity, ke kterým se mají do konce července vyjádřit. "Limity jsou nepřekročitelné. Uskrovnit se musí všichni. Jediným výdaj, který poroste, je věda a výzkum," uvedl Kalousek.

"Doufejme, že již bude schválen reformní balík, který nám umožní návrh státního rozpočtu schválit," dodal k tomu premiér Mirek Topolánek (ODS).

V letošním roce by měl skutečný schodek rozpočtu činit 122 miliard korun, schválený je 91,3 miliardy korun.

Vláda také rozhodla, že využije deset miliard korun z rezervních fondů jednotlivých ministerstev a státních organizací na výdaje Státního fondu dopravní infrastruktury na stavbu silnic a dálnic v letošním roce. [celá zpráva]

 Prošel i antidiskriminační zákon

Kabinet schválil návrh antidiskriminačního zákona. Ten má zajistit rovný přístup ke vzdělání, práci, zdravotnické péči, sociálním výhodám či bydlení. Kvůli chybějícímu zákonu hrozily sankce ze strany EU.

Zákon by měl také ochránit před diskriminací kvůli sexuální orientaci, zdravotnímu postižení, jazyku, náboženství či majetku. Zákon má usnadnit i případné dokazování nerovného zacházení.

Na dodržování rovnosti občanů by měl dohlížet ombudsman, což by znamenalo podstatné rozšíření jeho působnosti. Dosud se totiž na soukromé právo nezaměřoval, věnoval se ochraně ve veřejné oblasti.

Zákon měl být přijat už v roce 2004, kdy se ČR stala členem EU. Česká republika ale jako jediná země Unie zákon nepředložila a za to jí hrozí sankce.

Vláda schválila program na snižování emisí

Vláda také schválila program na snižování emisí zaměřený především na jemné prachové částice a oxidy dusíku z dopravy a spalování.

Záměrem ministerstva životního prostředí mimo jiné je, aby obce dostaly víc pravomocí v rozhodování o podmínkách provozu na silnicích. Zvýšit by se měla hranice poplatku, který obce vybírají za vjezd do některých míst. Nynějších 20 korun za den podle ministerstva ke snížení dopravy často nestačí. V Praze by tak mohl strop pro poplatek činit 50 až 100 korun.

Všechny úřady by podle programu měly změnit pravidla pro obměňování vozového parku tak, aby v roce 2014 tvořily alespoň čtvrtinu aut veřejné správy "čistá vozidla".

Ministerstvo také do konce roku 2008 připraví návrh na omezení spalování tuhých paliv ve vybraných zdrojích a domácnostech k 1. lednu 2014. Souběžně předloží i návrh kontroly provozu kotlů v domácnostech a technických požadavků na domácí kotle.

Uhlím by se tedy mohlo topit i po roce 2014, pouze však v případě, že kotel splní potřebné parametry. Domácnosti by v budoucnu měly dostávat pokuty, pokud by kontroly zjistily, že například spalují odpad.