Rozhodnou podporu trestu smrti uvádějí relativně častěji potenciální voliči KSČM a ČSSD. Proti takovému trestu byli častěji respondenti se středoškolským vzděláním a lidé s dobrou životní úrovní.

Že se jedná o adekvátní trest za těžké zločiny, si myslí více než třetina respondentů (35 procent), pro 16 procent je to způsob, jak zabránit zločincům v opakování jejich činů.

Podle 14 procent dotázaných by takový trest plnil výstražnou roli a měla by platit zásada "oko za oko" a podle 12 procent občanů by trest smrti vedl ke snížení kriminality.

Důvody pro existenci trestu smrti (v %)
adekvátní trest za těžké a brutální zločiny 35
zabránit opakování činu 16
trest smrti jako výstraha 14
smrt za smrt 14
snížení kriminality 12
věznění je nákladné 6
jiné 3
zdroj: CVVM

Odpůrci trestu smrti se nejvíce obávají možnosti justičního omylu (48 procent) a myslí si, že nikdo nemá právo zabíjet (31 procent). Osm procent z nich je toho názoru, že jiné tresty jsou dostačující  a že doživotní trest je pro zločince horší.

Důvody proti existenci trestu smrti (v %)
možnost omylu a zneužití 48
není to humánní, nemáme právo zabíjet 31
jsou jiné tresty, doživotí je horší 8
jiné výroky 7
byl by to krok zpět, je to nemoderní 5
nemá vliv na kriminalitu 1
zdroj:CVVM

Ve srovnání s minulostí se počet stoupenců absolutního trestu rapidně snížil. Zatímco v roce 1992 bylo pro trest smrti 76 procent dotázaných, v roce 2000 jejich počet poklesl na 60 procent. Naopak se zvýšil počet odpůrců trestu smrti. Na začátku 90. let jich bylo něco přes deset procent, v polovině dekády pětina a v roce 2000 už čtvrtina.