Tón návštěvy udal hned v úterý šéf Bílého domu prezident Bush a dal dostatečně jasně na srozuměnou, že určité rozpaky v české politice nad americkou invazí do Iráku vzájemné vztahy nepoškodily. Naopak česká vstřícnost podílet se na posílení bezpečnosti v poválečném Iráku a na jeho obnově mimořádně upevnily dobré vztahy mezi Prahou a Washingtonem.

Bush ne často poruší minutovník svého denního programu, a pokud k tomu přece jen dojde, musí mít k tomu pádný důvod. Čísla hovoří velmi výmluvně: setkání s českým premiérem plánované na protokolární půlhodinku protáhl téměř o polovinu. Mimochodem: ani Laura Bushová a Viktorie Špidlová se nevešly do původně stanoveného časového rámce, protože ho překročily.

Ti, kdo u toho byli, se shodli, že rozhovor byl velmi otevřený a přátelský. O vstřícnosti Bílého domu svědčí skutečnost, že šéf Bílého domu slíbil připomenout americkým firmám, aby vážně jednaly s českými podniky o účasti na rekonstrukci Iráku. Jde o to vstřícnější krok, protože obnova poražené země má být zatím placena z peněz dodatečně vyčleněných z amerického federálního rozpočtu - těžba a export irácké ropy se totiž zatím náležitě nerozběhly, aby přinášely tolik potřebné finanční zdroje.

Přesto podíl Česka na dodávkách do Iráku zůstává stále spíš hudbou budoucnosti než realitou. Do hry vstupuje značná nestabilita v postsaddámovském Iráku a také fakt, že vliv administrativy na komerční rozhodování například stavebního koncernu Bechtel, který získal hlavní kontrakt v Iráku, může být - a také je- omezený. České firmy se navíc v soutěži o dodávky s velkým množstvím dalších konkurentů - zkušenějších, flexibilnějších a většinou s neporovnatelně silnějším finančním zázemím.

Nicméně české vojenské účasti po invazi v Iráku si Bílý dům vysoce cení a dal to ostatně nepřehlédnutelně najevo. Špidlova agenda v Americe se týkala všech klíčových sfér vzájemných vztahů - včetně tak palčivého problému českých vzdušných sil, jakým je pronájem nadzvukových stíhaček, reformy ozbrojených sil a výstavby speciálních jednotek. Ostatně o pozornosti, kterou Špidlově návštěvě administrativa věnovala, vypovídala i skutečnost, že premiéra přijel na recepci krátce pozdravit i ministr zahraničí Colin Powell.

(Autor doprovází českou delegaci na cestě v USA)

PRÁVO 17. července