Souhlasné odpovědi volili v průzkumu častěji lidé, kteří osobně znají nějakého homosexuála nebo lesbickou ženu, lidé ve věku 15 až 29 let a lidé s dobrou životní úrovní, uvádí CVVM. Proti byli častěji římští katolíci, lidé starší 60 let a ti, kteří svou životní úroveň označili jako špatnou.

Postoje české veřejnosti k právům homosexuálních párů jsou podle CVVM ve srovnání s rokem 2005 mírně odmítavější. Zatímco před dvěma lety souhlasila s právem na adopci dětí téměř třetina oslovených, v letošním průzkumu to bylo 22 procent. S právem uzavřít sňatek v roce 2005 souhlasilo 42 procent, nyní to bylo 36 procent respondentů.

Názor Čechů na práva homosexuálů (v %)
2005 ano/ne 2007 ano/ne
sňatek 45/58 36/57
registrované partnerství 62/30 69/24
adopce dětí 28/72 22/67
Zdroj: CVVM

S právem homosexuálů uzavřít registrované partnerství souhlasilo v průzkumu CVVM 69 procent oslovených, 57 procent nesouhlasilo s právem homosexuálů uzavřít sňatek a 67 procent vyjádřilo nesouhlas s tím, aby homosexuálové měli možnost adoptovat děti.

Průzkumu se uskutečnil od 7. do 14. května a bylo při něm dotázáno 1132 lidí starších 15 let.