Houbám a jejich atlasům se věnovali už jeho otec a dědeček. Sepsali první atlasy a mají nemalou zásluhu na tom, že houbaření v Česku velmi populární.

Miroslav Smotlacha se narodil 22. září 1920 v Praze. Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologického inženýrství s konečným zaměřením na chemii potravinářskou a kvasnou. Část života se živil jako kontrolor kvality potravin v mrazírnách.

Zabýval se praktickou mykologií, zejména technologií kulinářského a průmyslového zpracování hub a houbovými potravinářskými výrobky vůbec. Je také autorem přehledu hub, které se smějí prodávat na tržištích.

Za své celoživotní dílo byl v roce 2005 vyznamenán medailí Za zásluhy o stát v oblasti vědy a výchovy II. stupně.