Neschválení Pejchala se vůbec nelíbí prezidentu Václavu Klausovi. "Prezident republiky je rozhodnutím Senátu velmi zklamán. Znamená to za prvé další oddálení ustavení Ústavního soudu v potřebném počtu členů a za druhé narušení prezidentova úsilí o vytvoření názorově pestrého Ústavního soudu," řekl Klausův mluvčí Tomáš Klvaňa.

O vyslovení souhlasu s osmi kandidáty senátory dle zákona o Ústavním soudu požádal prezident Václav Klaus. O dalších čtyřech nominacích rozhodnou senátoři na pozdější schůzi.

Ve středu dopoledne Senátem prošli dosavadní ústavní soudci Vojen Gütller  a Pavel Holländer, kterým stejně jako dalším šesti ústavním soudcům skončilo desetileté funkční období. Pro Güttlera bylo 40 ze 75 přítomných senátorů. Pro Holländera hlasovalo 63 ze 75 přítomných.

Rychetský musí složit ostatní funkce

Jako poslední prošel vicepremiér a senátor Pavel Rychetský (ČSSD). Ten se ale ještě musí vzdát senátorského křesla, odejít z vlády a vystoupit z ČSSD. Zatím ale neupřesnil, kdy tak učiní.  

Patnáctičlenný Ústavní soud tak má do jmenování nových členů pouze sedm soudců. Nemůže tak například rušit zákony. Aby bylo plénum usnášeníschopné, je potřeba účasti deseti soudců, řekla ČTK místopředsedkyně soudu Eliška Wagnerová.

:. Ze zákona . . . 
Prezident má ze zákona o Ústavním soudu povinnost vyžádat si ke jmenování soudce souhlas Senátu. Není-li souhlas dán do 60 dnů poté, kdy si jej prezident republiky vyžádal, jen proto, že Senát v uvedené lhůtě o této věci nehlasoval, platí, že k jmenování soudce Senát souhlas dal.