Ministerstvo podle Novy není schopno za provedené práce platit. Stavební společnost si tak bere úvěry, které stavbu podle televize prodražují o milióny korun.

Mluvčí ministerstva Zuzana Kuncová připustila, že situace je kritická. "Celý projekt byl zadán ještě minulým vedením ministerstva spravedlnosti, a to i přesto, že nebylo zajištěno celé finanční krytí," řekla.

Aby se dluhy neprohlubovaly, ministerstvo podle Novy nechce vydat povolení na výstavbu nadzemní části budovy státního zastupitelství.

Šéfprojektant stavby proti tomu protestuje. Nadzemní část zastupitelství je totiž propojena se soudy, a pokud se v červenci začne stavět pouze soud na jedné straně, hrozí podle Novy nebezpečí, že budou narušeny základy objektu. Kvůli blízkosti řeky Svratky totiž mohou podzemní vody vytlačit podzemní část objektu, pokud nebude zatížena nadzemní částí.

"Co říká pan projektant je jeho věc, zničení té budovy se neobáváme," prohlásila Kuncová.

Televize dále uvedla, že ministerstvo teď vyvolá schůzku, na které chce výstavbu brněnského justičního paláce vyřešit. "Ministerstvo spravedlnosti je připraveno i na tu variantu, že bude zvažovat odstoupení od smlouvy," dodala mluvčí.