Janeček zdůraznil ve své prezentaci vztah pracovníků k firmě. Podle Janečka je nezbytné nastavit transparentní motivační systém a kariérní řád. Inicioval by přísný personální audit, je pro snížení počtu zaměstnanců. Prověřil by také spolupráci televize s externími firmami.

Prozatímní šéf zpravodajství by změnil současný producentský systém, tedy řízení projektů šéfdramaturgem a šéfproducentem. Dva řídící pracovníky by měl kvůli vyjasnění odpovědnosti nahradit jeden. Zřídil by post přímého zástupce generálního ředitele, který by měl spíše funkci výkonnou.

"Jsem velice spokojen s touto volbou. Pan Janeček ve veřejném slyšení přesvědčil i ty, kteří dosud váhali, že o televizi hodně ví. Přesvědčil však už dříve, že umí i řídit," řekl Právu místopředseda rady Ladislav Miler. "Janeček dokáže navíc vyjít s lidmi," dodal.

Spokojen s výsledkem volby byl i další místopředseda Rady ČT Bohumil Fanta. Radní Helena Fibingerová Právu řekla: "Jako radní jsme dokázali, že se umíme domluvit a že Jiří Janeček je člověk, s nímž skončí provizórium v České televizi. Jako radní ho budu podporovat," dodala.

Tajné schůzky

Celé středeční odpoledne probíhala jednání různých členů rady mezi sebou, v sále byla cítit značná nervozita. Podle informací Práva, které se průběžně dotazovalo jednotlivých radních v přestávkách výběrového řízení, jak se volba vyvíjí, někteří radní změnili v průběhu zasedání rady názor až třikrát.

Jak Právo zjistilo, v úterý večer se sešla neformální schůzka části radních v jednom z pražských hotelů. Mělo jít o skupinku asi pěti lidí, svou účast na ní však Právu popřeli předseda rady Jan Mrzena či radní Milan Horálek a Jiří Presl. Radní Jana Šilerová řekla, že jí nevadí, jestli se někteří její kolegové mezi sebou neformálně scházejí.

Celé výběrové řízení na nového generálního ředitele České televize doprovázel velmi silný lobistický tlak na všechny členy Rady ČT.

Ředitelé České televize od roku 1992:
23. 3. 1992 až 31. 3.1998 Ivo Mathé
1. 4.1998 až leden 2000 Jakub Puchalský
1. 2. 2000 až 21. 12. 2000 Dušan Chmelíček
22. 12. 2000 až leden 2001 Jiří Hodač
únor 2001 až 15. 11. 2001(prozatímní ředitel)
 15. 11. 2001 až 27. 11. 2002 (generální ředitel)
Jiří Balvín
27. 11. 2002 až 17. 7. 2003 (prozatímní ředitel) Petr Klimeš
od 17. července 2003 Jiří Janeček

Málem se nehlasovalo

Rada České televize ještě před veřejnými slyšeními kandidátů na generálního ředitele veřejnoprávní televize zvažovala zrušení celé soutěže. Zařazení nového bodu na jednání rady, která by ve středu měla šéfa televize ze sedmi postupujících kandidátů vybrat, navrhl člen rady Milan Badal.

Rada o zrušení soutěže diskutovala, ale nakonec se rozhodla k tomuto bodu nepřijmout žádné usnesení. Impulzem pro Badalův návrh bylo podle jeho slov nedávné prohlášení ministra kultury Pavla Dostála pro tisk, že současná patnáctičlenná rada by neměla ředitele volit a soutěž by měla zrušit.

Sněmovna by totiž měla na podzim projednávat nové znění zákona o ČT, na jehož základě by měli radu nově volit nikoli jen poslanci jako dosud, ale z třetiny Senát, Sněmovna a premiér. Pokud zákonodárci návrh schválí, činnost současné rady skončí a bude zvolena nová.