"Hodláme podat dovolání k Nejvyššímu soudu, které však nemá odkladný účinek. Rozsudek o vydání nemovitosti nabyl právní moci, což však nelze říci o možná cennějším mobiliáři, na který si protistrana činí taktéž nárok," okomentoval situaci ředitel pardubické pobočky památkového ústavu Jiří Švec.

Zámek si chtějí památkáři do doby ukončení soudní pře o mobiliář pronajmout, což před třemi týdny nabídli dnes právoplatné majitelce zámku. "Odpověď zatím nepřišla. Majitelce objektu nabízíme podíl na tržbách," řekl Švec.

Kdo bude majitelem cenných sbírek?

Památkáři doposud z bohatých opočenských sbírek 62leté šlechtičně vydali osmašedesát obrazů a kočár v průčelí zámku prokazatelně patřící mezi původní majetek Mansfeldů.

"Pokud získají zpět celý mobiliář, musí jako kulturní památka nesmírného významu zůstat v České republice. Vývoz zákon dovoluje pouze v případě výstav nebo restaurování. Uhlídat to však lze jen velmi těžko," podotkl Švec.

Mansfeldové v Opočně od 17. století

Zámek včetně přilehlého parku, letohrádku, hájovny a historického traktu v Opočně vydal Kristině Mansfeldové letos v květnu Krajský soud v Hradci Králové. Soud v Rychnově nad Kněžnou, proti jehož verdiktu se památkáři odvolali, loni označil ztrátu šlechtického majetku zkonfiskovaného zprvu nacisty a krátce po válce českým státem za důsledek rasové persekuce.

Památkáři naopak marně argumentovali tvrzením, že Kristinin otec žádal za okupace o říšské občanství a rozsudek podle nich odporuje dekretům prezidenta Beneše. Důkaz tzv. Fragebogen se však údajně ze soudního spisu ztratil.

Šlechtična už před časem získala skoro tři tisíce hektarů lesa v Orlických horách, na nichž hospodaří její fořti. 

Renesanční zámek v Opočně je jedním z nejnavštěvovanějších v Královéhradeckém kraji. Ve sbírkách jsou cenné především rodová obrazárna a sbírka historických zbraní, která obsahuje více než 10 000 exponátů. Celková hodnota majetku se pohybuje v řádech miliard korun. Mansfeldové jej obývali od druhé poloviny 17. století, kdy získali dědičné právo na rozsáhlý majetek zkonfiskovaný po Bílé hoře šlechtickému rodu Trčků.

František Oldřich Kinský - další šlechtic žádá rodový majetek
Zatím získal
:. část pozemků v Újezdu u Chocně
:. část pozemků v Běstovicích
:. část pozemků ve Skořenicích
:. kapli ve Veltrusech
:. hájenku, rybník, bývalou oboru a park v Bošíně na Choceňsku
Mj. požaduje
:. zámek v Chocni, park, činžovní domy v Husově ulici, zahradnictví, bývalý obecní špitál a pozemky
:. 50 hektarů lesa na Rakovnicku
:. nemovitosti v Jarpicích, Šlapanicích a Zlonicích na Kladensku
:. lovecký zámek Tokáň u České Kamenice 

U českých soudů v současné době probíhá další řada sporů, která se týká Františka Oldřicha Kinského a jeho nároku na vrácení rodového majetku. Potomek Kinských podal již 157 žalob na určení vlastnictví v různých koutech České republiky, z toho asi v 15 případech žaluje soukromé osoby. Celkem se soudí o majetek za 40 miliard korun.

Pravomocné rozsudky zatím padly v pěti případech, vždy Kinský vyhrál. První definitivní vítězství přitom zaznamenal na orlickoústeckém okresním soudu, který mu přiřkl 1,5 ha pozemků v Újezdu u Chocně. Kinskému nyní v České republice na základě soudních rozhodnutí patří kromě pozemků v Újezdu také několik polností a kus lesa v Běstovicích, polnosti s rybníkem ve Skořenicích na Choceňsku a náhrobní kaple ve Veltrusech. Pátou Kinského soudní výhrou je hájenka, rybník, bývalá obora a anglický park v Bošíně na Choceňsku.

.: Kinského požadavky pobouřily starosty na Kladensku

Na městě Choceň požaduje Kinský ještě vydání zámku včetně parku, několik budov, zahradnictví a asi 100 hektarů pozemků. Další soudní pře se týkají mj. 50 hektarů lesa na Rakovnicku nebo loveckého zámku Tokáň u České Kamenice.