Podle informací Práva obvinila tento týden olomoucká policie celkem tři svědky, kteří měli Čunkovi zajistit falešné alibi, že půlmiliónový úplatek nemohl 11. února 2002 ve Vsetíně převzít. "Po přezkoumání usnesení o zahájení trestního stíhání (svědků v případu Jiřího Čunka - pozn. red.) mám za to, že policejní komisař postupoval v souladu se zákonem," sdělil dozorující státní zástupce Kouřil.

"Stíhání svědků vypovídajících ve věci údajného uplácení Jiřího Čunka není v žádném případě účelovým a není v žádném případě vedeno ve snaze svědky zastrašit," konstatoval státní zástupce.  

Policie má více důkazů

Podle slov dozorujícího státního zástupce jsou obvinění svědků podložená, a navíc má policie více důkazů, že měli vypovídat křivě. "Policejní orgán ve svém usnesení o zahájení trestního stíhání uvedl důkazy, které svědčí pro toto podezření. Přičemž tyto důkazy nejsou osamocené, ale naopak ve spojení s jinými důkazy odůvodňují podezření ze spáchání trestné činnosti, pro kterou jsou tyto osoby trestně stíhány," sdělil Právu Kouřil.

Svědky vyšetřuje jiné oddělení

Rovněž považuje za důležitou informaci, že podezření z křivé výpovědi svědků vyšetřují jiní policisté než ti, kteří obvinili Čunka kvůli možnému převzetí půlmiliónového úplatku. Křivé svědectví řeší olomoucká policie a Čunka obvinila ostravská protikorupční policie, které nejsou organizačně propojené. "Vyšetřování trestné činnosti svědků, kteří měli křivě vypovídat a současně nadržovat, je vedeno zcela odlišným policejním orgánem, než je tomu v případě trestní věci, kde vystupuje jako obviněný Jiří Čunek," potvrdil státní zástupce.   

Mezi obviněnými svědky je vsetínský místostarosta Jaromír Kudlík (nestr. za SNK-ED), který v pátek obvinění odmítl. Hovoří se také, že dalším stíhaným svědkem je Čunkův náměstek na ministerstvu pro místní rozvoj - Milan Půček.