Právě Rath zavedení nucené správy požadoval, protože VZP podle něj špatně hospodaří, má velké dluhy a v budoucnu by zřejmě špatně financovala zdravotní péči. Už dnes totiž zpožďuje platby zhruba o dvacet dní nad povolený limit. "Dohodli jsme se, že nucená správa už není aktuální. Uděláme takové kroky, aby zlepšení hospodaření pojišťovny bylo rychlé a účinné," řekla novinářům ministryně zdravotnictví Marie Součková.

Ředitelka VZP Musílková dodala, že v první řadě půjde o stabilizaci sítě zdravotnických zařízení a dále o lepší vymáhání dluhů od dlužníků. Podniky dluží VZP na zdravotním pojištění přibližně 17 miliard korun. Součková k tomu uvedla, že navrhuje vládě, aby až polovinu dluhů nemocnic a pojišťovny stát odkoupil a tím pomohl stabilizovat financování zdravotní péče v České republice. U VZP by to tedy mohlo být až 8 miliard korun.

Rath uvedl, že vytýká VZP vysoké provozní náklady, vadí mu honosná sídla VZP a nesouhlasí ani s některými jejími preventivními programy. "Nejsou peníze na život zachraňující lékařskou péči a proto je třeba šetřit všude," řekl Rath. Musílková k tomu dodala, že preventivní programy nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, ale z výnosů VZP. Účastníci jednání odcházeli ze schůzky zjevně spokojeni. Součková uvedla, že ke stabilizaci zdravotnictví musí přispět i reforma zdravotnictví, kterou v minulých dnech představila.

Ta například předpokládá přeměnu deseti tisíc akutních lůžek v nemocnicích. Sedm tisíc z nich by se přeměnilo na lůžka následné péče, na kterých by pacient připlácel podle své solventnosti 40 až 150 korun denně, a tři tisíce lůžek by se zrušilo bez náhrady. Pacient by také měl být zatížen spoluúčastí až do výše 2000 korun ročně. Součková ale předpokládá, že tato spoluúčast by byla zavedena do tří let až poté, co se jí podaří zrušit přebytečná lůžka v nemocnicích a stabilizovat síť zdravotnických zařízení..