Pouhá tři procenta občanů je toho názoru, že je počet cizinců v ČR nízký. Myslí si to především ti, kteří svoji životní úroveň hodnotí jako špatnou, voliči KSČM a dotázaní s nižším vzděláním.

Každý desátý občan (10 procent) se domnívá, že by cizinci měli mít možnost v Česku dlouhodobě pobývat, podle tří čtvrtin respondentů (74 procent) by cizinci měli mít možnost dlouhodobě pobývat v ČR jen za splnění určitých podmínek.

Cizinci by v ČR měli... (v %)
mít možnost dlouhodobě pobývat 10
mít možnost dlouhodobě pobývat jen za splnění určitých podmínek 74
vůbec neměli mít možnost pobývat 12
neví 4
zdroj: CVVM

Dvanáct procent lidí si myslí, že by cizinci neměli mít vůbec možnost pobytu v České republice. Jsou toho názoru opět voliči KSČM, dále pak lidé, kteří osobně žádného cizince neznají, nezaměstnaní, respondenti s proklamovanou špatnou životní úrovní, vdovci a vdovy a oslovení se základním vzděláním.

Podle 53 procent dotázaných by se cizinci měli co nejvíce přizpůsobit českým zvyklostem, dvě pětiny  (40 procent) soudí, že by se cizinci měli přizpůsobit národním zvyklostem jen v některých věcech. Čtyři procenta dotázaných se domnívají, že cizinci by v ČR měli mít možnost žít zcela podle svých zvyklostí.

Cizinců je v ČR ve srovnání s Evropou málo

Podle údajů z loňského září cizinci tvoří zhruba 2,5 procenta obyvatel republiky. Nejvíce jich žije v Praze, jejich počet však roste ve všech krajích.

Podíl cizinců v ČR je nicméně oproti ostatním vyspělým zemím EU stále nízký.

V sousedním Rakousku tvoří lidé ze zahraničí desetinu obyvatelstva, ve Švýcarsku dokonce pětinu. Každý desátý či dvanáctý obyvatel pochází ze zahraničí i v Německu, na Kypru, v Řecku, Španělsku či Belgii.