Ve všech hodnoceních převažují opatrnější varianty (spíše ano, spíše ne), jen řádově pětina dotázaných uvádí rozhodné stanovisko.

Názory na bezpečnostní instituce, ať již domácí, anebo mezinárodní, se v posledních dvou letech nijak významně nemění. Důvěra v armádu se pohybuje  stabilně kolem 60 procent, důvěra v policii kolem 40 procent. Interpol je dlouhodobě na zhruba 75 procentech, NATO na 54 procent.

Na názory dotázaných nemají významný vliv věk, vzdělání, majetkové poměry a dokonce ani sympatie k jednotlivým politickým stranám.

Jedinou výjimkou je Severoatlantická aliance, kde se od ostatních lidí výrazně odlišují stoupenci KSČM (80 procent z nich jí nevěří). Ostatní strany mají mezi 30 až 50 procenty příznivců NATO. U voličů ODS je nedůvěra v Alianci vlastní jen 25 procentům z nich.

Důvěřujete následujícím institucím (v %)
instituce určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne
Armáda 12 50 30 8
Policie 6 37 43 14
NATO 8 46 34 12
Interpol 20 59 17 4
zdroj: STEM