"Meritum nespočívá pouze v tom, co jsem komu psal a proč jsem to psal. Spočívá v základních pochybeních, kterých je řada a která jsou skutečně nebezpečná," řekl Hájek Právu. Svými dopisy se obracel jak na generálního ředitele ČTK, tak na radu této veřejnoprávní instituce.

Hájek přiznal: "Na závěr (druhého dopisu řediteli ČTK) říkám: Jsem přesvědčen, že dlouhá řada takovýchto pochybení je již výrazem určitého neobjektivního přístupu k referování o hlavě státu. Byl bych proto rád, kdyby jste v tomto ohledu učinil nějaké personální rozhodnutí, které by umožnilo naši vzájemnou práci zlepšit."

Na dotaz, zda nepovažuje nátlak na redakci i vzhledem k praxi ve vyspělých zemích za sporný, Hájek řekl: "Nechci hovořit do práce nějaké instituci. Jde o to, že stojí státní úřad na jedné straně a veřejnoprávní instituce na straně druhé. Vzájemně by si podle mého názoru především měly poskytovat odborně vyvážené služby."

Pokud tak neučiní prezidentská kancelář "tak si na ni může kdokoli zcela právem stěžovat. Když totéž nedělá druhá strana, tak je nejen našim právem, ale i povinností, na to upozornit".

Ředitel: nejsme reklamní agenturou

Generální ředitel ČTK Milan Stibral tlaky Hradu odmítá: "Pro ČTK je nepřijatelné, aby se s informacemi ze státních institucí zacházelo podle jiných než obecně platných zpravodajských zásad, nezávislých na vůli objektů jejího zpravodajství," napsal v prohlášení s tím, že by agentura jinak zdeformovala svůj servis založený po roce 1989 na principech úzkostlivé objektivity a nezaujatosti.

"Pokud se v minulosti objevily pokusy o vnější nátlak nebo naléhání na personální změny na redakčních místech, nic na tomto faktu nezměnily a ani v budoucnu nezmění," napsal ředitel.

Za základ svého úsilí ČTK podle ředitele považuje redakční nezávislost. "Zpravodaj agentury nesmí mít prostor události komentovat nebo hodnotit. Pro objektivní informování je ale stejně nezbytné podat událost nezkreslenou jak interpretací novináře, tak i interpretací zdroje," tvrdí Stibral.

Profesionalita podle něj neznamená "bezmyšlenkovité kopírování informací, ať přicházejí odkudkoli. V okamžiku, kdy by se proti tomu prohřešila, stala by se tisková agentura agenturou reklamní či tiskovým oddělením státních institucí".

Sám hradní zpravodaj ČTK Jan Vavrušák Právu řekl: "Já spory s Hradem nepociťuji. Svoji práci nehodlám obhajovat před Hradem, ale před redakcí." Spor mezi Hradem a ČTK už se dostal i za hranice ČR. O otevřené roztržce psal včera pražský zpravodaj německé DPA, podle něhož si Klaus od svého nástupu do úřadu opakovaně stěžuje na "chybné zpravodajství". O sporu se zmínila i rakouská APA.