"Prakticky napolovic rozdělená s vyrovnanými podíly důvěřujících a nedůvěřujících je pak česká veřejnost ve vztahu k policii a soudům," uvádí CVVM. Důvěra v policisty a také v armádu a soudy od poloviny 90. let stoupla.

V armádu důvěra roste vytrvale od roku 2001. S policií je to jiné. Ta měla právě před šesti lety historicky nejvyšší důvěru (58%), pak jí věřilo stále méně lidí a trend se zvrátil až v poslední době. Soudy nyní už asi rok mají nejvyšší důvěru do roku 1993, kdy podobná měření začala.

Z médií se nejvíc věří rádiím

Z médií se největší důvěře těší rozhlas (71 procent), televizi důvěřuje 68 procent dotázaných. Tisku věří 54 procent lidí.

Polovina dotázaných věří soudům a policii. Důvěru policii vyslovilo 49 procent procent respondentů. Opačné pocity mělo 48 procent oslovených. Soudům věří 48 procent Čechů, nedůvěřuje jim 47 procent.

Důvěra Čechů k veřejným institucím (v%)
instituce rozhodně důvěřuje spíše důvěřuje spíše nedůvěřuje rozhodně nedůvěřuje
soudy 5 43 34 13
police 4 45 37 11
armáda 11 51 19 5
tisk 5 49 33 8
televize 8 60 24 4
rádia 10 61 16 4
odbory 6 29 24 11
církve 7 21 27 28
pozn: zbytek do 100 procent tvoří odpovědi nevím
zdroj: CVVM

CVVM prováděla výzkum v březnu, účastnilo se ho 1046 dotázaných starších 15 let.