V pátek ukončená jednání byla podle ministerstev zahraničí a obrany "sondážním jednáním" o dodatku k této alianční smlouvě. Dohoda o právním postavení vojenské základny i smlouva o protiraketové obraně budou mít prezidentský charakter, budou tedy podléhat souhlasu obou komor parlamentu i hlavy státu. Kromě těchto dvou dohod hodlá Česko podepsat s USA ještě dohodu o ochraně utajovaných vojenských skutečností. Tuto smlouvu by Česko s USA uzavřelo bez ohledu na současná jednání o protiraketové obraně, uvedly české úřady.

Českou stranu při jednáních zastupoval mj. první náměstek ministra zahraničních věcí Tomáš Pojar. Ten v České televizi uvedl, že základna zůstane pod českou správou, ale na americké vojáky se bude vztahovat americká jurisdikce. Ze smlouvy NATO SOFA plyne, že přednost má národní jurisdikce s výjimkou v případů, kdyby se američtí vojáci dopustili trestných činů proti majetku základny nebo jejího personálu (krádež, násilí...), trestných činů proti bezpečnosti Spojených států (vlastizrada, špionáž, sabotáž, ohrožení utajovaných informací), nebo přečinů spáchaných ve službě.

Ke smlouvě NATO SOFA, sjednané v Londýně 19. června 1951 tehdejšími členskými zeměmi NATO, přistoupila Česká republika 30. listopadu 2000.

Pojar také uvedl, že výstup z radaru bude mít k dispozici on line i česká armáda. Z jeho slov ale neplynulo, zda radar bude zapínán jen v případě přímé hrozby, kdy sleduje odpálenou balistickou střelu a navádí na ni antiraketu, nebo při cvičeních, či bude-li využíván i jako přehledový, jak se obávají Rusové.

Šéf americké delegace, zvláštní emisar ministerstva zahraničí pro politické a vojenské záležitosti Robert Loftis první kolo rozhovorů v Praze označil za úspěšné. "Identifikovali jsme oblasti, na kterých se shodneme, a ty, na kterých budeme muset pracovat. Oceňuji přípravu a pečlivost českého týmu i užitečnost diskusí," uvedl v tiskovém prohlášení.

Jednání o právních aspektech bude pokračovat v následujících měsících, koncem května začnou jednání k druhé česko-americké smlouvě o umístění radarové stanice.

"Jednání k právním aspektům případného umístění radarové stanice v ČR bude pokračovat v následujících několika měsících. Koncem května tohoto roku budou zahájena také jednání k hlavní česko-americké smlouvě o umístění radarové stanice. Jednání o obou smlouvách budou úzce koordinována a obsah těchto smluv bude vzájemně provázán," uvedl vedoucí české delegace Ivan Dvořák ze sekce obranné politiky a strategie MO.