Nespokojenost vyjádřilo jen 6 procent lidí.

Mezi nejvýznamnější faktory spokojenosti se zaměstnáním patří jeho časová dostupnost a zajímavost práce (shodně 80 % spokojených zaměstnanců). Na opačném konci figurují faktory finanční, tj. spokojenost s platem (47 % spokojených) a s vyhlídkami na jeho zvýšení resp. postup k lepší práci (pouze 24 % spokojených).

 

Celková spokojenost se zaměstnáním
velmi spokojen 18 % 
spíše spokojen 48 % 
tak napůl spokojen, napůl nespokojen 28 % 
spíše nespokojen 5 % 
velmi nespokojen 1 % 
neví 0 % 

 

Jste spokojen s... (v %)
velmi spokojen spíše spokojen spíše nespo-kojen velmi nespo-kojen spo-kojen/
nespo-kojen
s časovou dosažitelností 23 57 14 2 80/16
se zajímavostí práce 24 56 15 3 80/18
s využitím vašich odborných schopností 20 56 16 5 76/21
s organizací práce na svém pracovišti 14 58 17 6 72/23
s délkou práce, směnností 15 56 21 5 71/26
vztahy mezi lidmi na pracovišti 17 53 17 5 70/22
s hmotným prostředím pracoviště a s jeho vybavením 11 58 21 6 69/27
s namáhavostí práce 10 59 24 6 69/30
se svým nadřízeným 14 47 19 5 61/24
s tím jak se váš závod stará o své zaměstnance 6 48 27 3 54/30
s jistotou pracovního místa 8 45 26 10 53/36
se svým platem 6 41 42 10 47/52
s vyhlídkami na zvýšení platu nebo postup k lepší práci 4 20 41 19 24/60
Pozn:dopočet do 100% v řádku tvoří odpovědi "neví" a "netýká se"