CT (počítačová tomografie) je rentgenologické vyšetření založené na zobrazování příslušné oblasti těla ve vrstvách a následnému počítačovému vyhodnocení. Výsledný obraz je podobný řezu částí těla s dobře viditelnými normálními i eventuálně chorobnými strukturami.

"V Evropě jsou jen dva nejmodernější CT přístroje a jeden je u nás. Stál 60 miliónů korun, část peněz zaplatila nemocnice a část stát," řekl Právu ředitel nemocnice doktor Miloslav Ludvík. "Přístroj bude využit na dvě směny, a to umožní vyšetření všech pacientů, kteří tuto diagnostiku potřebují."

Oproti dřívějším systémům nový vyšetřovací přístroj šetří zdraví, protože je dvakrát rychlejší a o několik desítek minut tak zkracuje dobu, kdy je člověk vystaven radiaci. Umožní detailní zobrazení srdeční tepny nejen při pomalém pohybu srdce, ale také při jeho rychlých kontrakcích. Je zatím nejdokonalejší při vyšetření vrozených vad srdce u dětí i dospělých a překonává překážky při snímání obézních pacientů.

Nově umožňuje také celotělové vyšetření až do délky 200 centimetrů, což najde uplatnění zejména u mnohačetných poranění pacientů.